Vil flere overleve?

For ti år siden endret ambulansetjenesten på Sørlandet måten de frakter skadde, bevisstløse pasienter på. Nå har hele landet fulgt etter. Stiftelsen norsk luftambulanse har publisert en spennende forsknings artikkel som i aller høyeste grad er dagsaktuell om hvordan man bør og skal opptre om man har omsorg for en bevisstløs person. Røde Kors Ambulansen […]

våre prinsipper

Våre prinsipper

Røde Kors sine prinsipper Disse syv prinsipper er like for alle Røde Kors og -Røde Halvmåne foreninger over hele verden. 1. Humanitet – et mål Prinsippet om humanitet er hovedmålet for Røde Kors’ arbeid i alle land. Dette prinsippet ble første gang formulert i 1955 på følgende måte: ”Røde Kors skal bekjempe lidelse og død. Røde […]