om rkab

Organisasjonen vår

Røde Kors er en verdenskjent organisasjon som driftes av medlemmer som jobber frivillig for å hindre og lindre nød i verdenssamfunnet. Røde Kors er representert i alle fylker i Norge, og hvert fylke har et eget distriktskontor. Distriktskontorene er et service- og samordningsledd mellom lokalforeningene i det respektive fylket. Distriktskontorene fordeler sine oppgaver på 3 ulike Distriktsråd: […]