medlem

Bli medlem!

Hvorfor bli medlem? Som medlem i Røde Kors er du med på å gjøre en stor forskjell for andre! Takket være deg kan Røde Kors være tilstede i ditt nærmiljø, og sammen sørger vi både for helhetlig beredskap og for et varmere og mer inkluderende samfunn! Du vil motta Røde Kors-magasinet fire ganger i året, […]

våre prinsipper

Våre prinsipper

Røde Kors sine prinsipper Disse syv prinsipper er like for alle Røde Kors og -Røde Halvmåne foreninger over hele verden. 1. Humanitet – et mål Prinsippet om humanitet er hovedmålet for Røde Kors’ arbeid i alle land. Dette prinsippet ble første gang formulert i 1955 på følgende måte: ”Røde Kors skal bekjempe lidelse og død. Røde […]

om rkab

Organisasjonen vår

Røde Kors er en verdenskjent organisasjon som driftes av medlemmer som jobber frivillig for å hindre og lindre nød i verdenssamfunnet. Røde Kors er representert i alle fylker i Norge, og hvert fylke har et eget distriktskontor. Distriktskontorene er et service- og samordningsledd mellom lokalforeningene i det respektive fylket. Distriktskontorene fordeler sine oppgaver på 3 ulike Distriktsråd: […]