Vil flere overleve?

For ti år siden endret ambulansetjenesten på Sørlandet måten de frakter skadde, bevisstløse pasienter på. Nå har hele landet fulgt etter. Stiftelsen norsk luftambulanse har publisert en spennende forsknings artikkel som i aller høyeste grad er dagsaktuell om hvordan man bør og skal opptre om man har omsorg for en bevisstløs person. Røde Kors Ambulansen […]

om ambulansetjenesten

Om Oss

Om Røde Kors Ambulansen Bergen. RKAB, eller Røde Kors Ambulansen Bergen, er en del av den verdensomspennende Røde Kors-organisasjonen, og utgjør den delen av Hordaland Røde Kors som tar oppdrag innen helse og sikkerhet. De lokale hjelpekorpsene Fana Røde Kors, Alvøen og Laksevåg Røde Kors, Bergen Røde Kors og Arna og Åsane Røde Kors har […]