Vil flere overleve?

For ti år siden endret ambulansetjenesten på Sørlandet måten de frakter skadde, bevisstløse pasienter på. Nå har hele landet fulgt etter. Stiftelsen norsk luftambulanse har publisert en spennende forsknings artikkel som i aller høyeste grad er dagsaktuell om hvordan man bør og skal opptre om man har omsorg for en bevisstløs person. Røde Kors Ambulansen […]

om ambulansetjenesten

Om Oss

Om Røde Kors Ambulansen Bergen. RKAB, eller Røde Kors Ambulansen Bergen, er en del av den verdensomspennende Røde Kors-organisasjonen, og utgjør den delen av Hordaland Røde Kors som tar oppdrag innen helse og sikkerhet. De lokale hjelpekorpsene Fana Røde Kors, Laksevåg Røde Kors, Bergen Røde Kors og Arna og Åsane Røde Kors har drevet egen […]

eiere ambulansetjeneste

Våre eiere

Eiere av Røde Kors Ambulansen Bergen. Det er de fire lokale hjelpekorpsene i Bergensområdet som eier og driver RKAB. I «gamle dager» drev hjelpekorpsene sin egen ambulansetjeneste, men det ble med tiden vanskelig å drifte hver for seg, derfor slo man seg i 2003 sammen om å bemanne og drive Røde Kors sin ambulansetjeneste i […]

medlem

Bli medlem!

Hvorfor bli medlem? Som medlem i Røde Kors er du med på å gjøre en stor forskjell for andre! Takket være deg kan Røde Kors være tilstede i ditt nærmiljø, og sammen sørger vi både for helhetlig beredskap og for et varmere og mer inkluderende samfunn! Du vil motta Røde Kors-magasinet fire ganger i året, […]

våre prinsipper

Våre prinsipper

Røde Kors sine prinsipper Disse syv prinsipper er like for alle Røde Kors og -Røde Halvmåne foreninger over hele verden. 1. Humanitet – et mål Prinsippet om humanitet er hovedmålet for Røde Kors’ arbeid i alle land. Dette prinsippet ble første gang formulert i 1955 på følgende måte: ”Røde Kors skal bekjempe lidelse og død. Røde […]

om rkab

Organisasjonen vår

Røde Kors er en verdenskjent organisasjon som driftes av medlemmer som jobber frivillig for å hindre og lindre nød i verdenssamfunnet. Røde Kors er representert i alle fylker i Norge, og hvert fylke har et eget distriktskontor. Distriktskontorene er et service- og samordningsledd mellom lokalforeningene i det respektive fylket. Distriktskontorene fordeler sine oppgaver på 3 ulike Distriktsråd: […]