om ambulansetjenesten

Om Oss

Om Røde Kors Ambulansen Bergen. RKAB, eller Røde Kors Ambulansen Bergen, er en del av den verdensomspennende Røde Kors-organisasjonen, og utgjør den delen av Hordaland Røde Kors som tar oppdrag innen helse og sikkerhet. De lokale hjelpekorpsene Fana Røde Kors, Alvøen og Laksevåg Røde Kors, Bergen Røde Kors og Arna og Åsane Røde Kors har […]

eiere ambulansetjeneste

Våre eiere

Eiere av Røde Kors Ambulansen Bergen. Det er de fire lokale hjelpekorpsene Fana Røde Kors, Alvøen og Laksevåg Røde Kors, Bergen Røde Kors og Arna og Åsane Røde Kors som eier og driver RKAB. Hver for seg har de drevet egen ambulansetjeneste i mange år, men det ble med tiden vanskelig å drifte hver for seg, derfor slo […]

våre prinsipper

Våre prinsipper

Røde Kors sine prinsipper Disse syv prinsipper er like for alle Røde Kors og -Røde Halvmåne foreninger over hele verden. 1. Humanitet – et mål Prinsippet om humanitet er hovedmålet for Røde Kors’ arbeid i alle land. Dette prinsippet ble første gang formulert i 1955 på følgende måte: ”Røde Kors skal bekjempe lidelse og død. Røde […]

om rkab

Organisasjonen vår

Røde Kors er en verdenskjent organisasjon som driftes av medlemmer som jobber frivillig for å hindre og lindre nød i verdenssamfunnet. Røde Kors er representert i alle fylker i Norge, og hvert fylke har et eget distriktskontor. Distriktskontorene er et service- og samordningsledd mellom lokalforeningene i det respektive fylket. Distriktskontorene fordeler sine oppgaver på 3 ulike Distriktsråd: […]