om ambulansetjenesten

Om Oss

Om Røde Kors Ambulansen Bergen.

RKAB, eller Røde Kors Ambulansen Bergen, er en del av den verdensomspennende Røde Kors-organisasjonen, og utgjør den delen av Hordaland Røde Kors som tar oppdrag innen helse og sikkerhet. De lokale hjelpekorpsene Fana Røde Kors, Alvøen og Laksevåg Røde Kors, Bergen Røde Kors og Arna og Åsane Røde Kors har drevet egen ambulansetjeneste i mange år, men det ble med tiden vanskelig å drifte hver for seg.

Det ble etter hvert enighet mellom de fire hjelpekorpsene om at det ville være gunstigere for både publikum og hjelpekorps hvis man slo seg sammen for å drifte ambulansetjenesten, og på denne måten så Røde Kors Ambulansen Bergen dagens lys i 2003.

Siden den gang har tjenesten vokst seg til å bli en solid bidragsyter til å ivareta helse og sikkerhet i lokalsamfunnet. Det faglige nivået på medlemmene som drifter tjenesten har økt kraftig gjennom et tett samarbeid med Helse Bergen. Våre medlemmer må nemlig gjennom nåløyet til fag-sensor fra Helse Bergen for å få godkjenning til å bemanne vår ambulansetjeneste, og nettopp derfor bistår Røde Kors Ambulansen Helse Bergen når oppgavene blir for mange og store i den ordinære ambulansetjenesten i distriktet vårt.

 

Hvorfor «privat» ambulanse?

Det er nå dessverre slik at det offentlige ikke alltid rekker over alle oppgaver som befolkningen har behov for. Røde Kors Ambulansen erstatter ikke den offentlige ambulansetjenesten, men vi bestreber oss til å holde samme faglige nivå for å kunne ta oppdragene som det offentlige ikke har ressurser til, f.eks beredskap ved idrettsarrangementer, konserter, festivaler o.l

 

Hvorfor bærer ikke RKAB identiteten til Røde Kors?

Etter hvert som vi har økt vår kompetanse, har også samarbeidet med Helse Bergen økt takt med denne. I dag har RKAB en kontraktsfestet avtale hvor vi skal bistå det offentlige helsetilbudet ved behov, og det er derfor et krav om at vår ambulanse og kvalifiserte medlemmer bærer samme uniform som våre kolleger i den offentlige tjenesten.

Pasienten står i fokus hos både oss og våre samarbeidspartnere, og siden Helse Bergen har en medvirkende rolle når våre medlemmer gjennomgår opplæring og godkjenning, ønsker man ikke at det skal oppstå forvirring hos pasientene omkring kvaliteten på tjenesten de mottar.

Ulik merking og uniform vil dessuten forringe kvaliteten på vårt tilbud som bistands-partner til den offentlige ambulansetjenesten. Som tilbyder av ambulansetjenester er både vi og Helse Bergen pålagt å minimere responstiden gjennom Norsk Lov. Det sier derfor seg selv at vi vil bryte Norsk Lov om vi på oppdrag for Helse Bergen må innom stasjonen vår for å bytte både uniform og bil før vi kan rykke ut. Derfor bærer altså Røde Kors Ambulansen Bergen offentlig merking, i tillegg til Røde Kors sin logo.