faglig kunnskap ambulanse

Faglig kunnskap

Faglig kunnskap Røde Kors vs. Offentlig Tjenester.

For mange er Røde Kors «bare» en gjeng mennesker med stort hjerte og enormt pågangsmot. Og det ER vi! Men det mange ikke vet, er hvor mange timer vi legger ned for å kunne bli et nesten like godt tilbud for publikum, som det offentlige kan tilby!

Med dette mener vi ikke at vi på noe vis skal erstatte  høyskole-utdannet personell, men vi bestreber oss i å kunne være et like godt førstelinje-tilbud som det offentlige kan tilby! Og det er nettopp derfor vi nå er i et samarbeid med Helse Bergen, hvor vi bistår dem ved behov!

Den faglige styrken oppnår vi gjennom utrettelige timer i «live-action-øvelser» hvor vi har tverrfaglig samarbeid med alle etater. Både Politi, Brann og Helse samarbeider og deltar på disse øvelsene, slik at man er forberedt og samkjørte når situasjonene oppstår. Våre medlemmer får på denne måten en trygghet i sine kunnskaper, og tilegner seg unike erfaringer som hjelper dem i å hjelpe deg når uhellet er ute!

De av våre medlemmer som betjener ambulansetjenesten vår gjennomgår et stort kurs-opplegg over flere nivåer, både i teori og praksis, før en sensor fra Helse Bergens Akuttmedisinske Enhet godkjenner dem etter endt praktisk prøve i den offentlige ambulansetjenesten.