om rkab

Organisasjonen vår

Røde Kors er en verdenskjent organisasjon som driftes av medlemmer som jobber frivillig for å hindre og lindre nød i verdenssamfunnet.

Røde Kors er representert i alle fylker i Norge, og hvert fylke har et eget distriktskontor.

Distriktskontorene er et service- og samordningsledd mellom lokalforeningene i det respektive fylket.

Distriktskontorene fordeler sine oppgaver på 3 ulike Distriktsråd:

  • Omsorg – har ansvaret for aktiviteter som visitor i fengsel, leksehjelpen, vitnestøtte og flyktningguide. Behov for besøk og sosiale nettverk gjelder for mange ulike grupper og for mennesker i alle aldre.
  • Hjelpekorps – består av hjelpearbeid ved ulykker og katastrofer, annen humanitær innsats, beredskapsarbeid og førstehjelp.
  • Ungdom – driver med opplysningsarbeid, og  kjemper for unge menneskers grunnleggende rettigheter og verdighet.

Lokalforeningene i Hordaland  er delt inn etter samme modell som Distriktskontorene, men er likevel et selvstendig organisasjonsledd. Lokalforeningen har ansvaret for all Røde Kors-virksomhet i sitt lokalmiljø, og det er altså Hjelpekorpset fra 4 ulike lokalforeninger i Bergen, som eier og driver Røde Kors Ambulanse Bergen.